Медиите за нас

Публикувано на 22 декемви 2012 в 13:04 ч

“Живей здравословно – учи ефективно” е проект, който ще рeализират дамите от Зонта клуб в Стара Загора за повишаване културата на хранене като фактор за намаляване на риска от хронични неинфекциозни заболявания сред учениците в три старозагорски училища. Той ще се реализира с помощта на Обществен дарителски фонд-Стара Загора и с финансовата подкрепа на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация “Америка за България”.

Проектът стартира в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ с лекция на неговата ръководителката д-р Радослава Павлова (на снимката). Тя посочи данни от проведено национално представително проучване при ученици на възраст 6-19 год. през периода 2010-2011 год., които показват, че с наднормено тегло са 30,2% от изследваните ученици, от които със затлъстяване – 12,7%. По достъпен начин лекторката посочи необходимостта от рационално хранене сред подрастващите, както и начините, по които той може да се реализира.

Проектът обхваща ученици от различни възрастови групи, учители и родители. Учениците са във възрастта от 7-19 години от СОУ “Максим Горки”, ГПЧЕ “Ромен Ролан” и ЧСОУ “Делфините”. Предвижда се те да бъдат активно включени във всички дейности по проекта.
Чрез контролни тестове,направени чрез прецизна компютърна система, която отчита 84 показатели, ще се установи физическото състояние на учениците. На тази база при необходимост ще се изготвят индивидуални хранителни и спортни програми.

Но идеята на организаторите е да помогнат за създаване на правилни хранителни навици и двигателен режим. Ще се използват лекции и уроци с активното участие на учениците в ролята на „лектори“, изграждане на умения за пазаруване, съставяне на дневно/седмично меню и подготовка на различни ястия, съобразени с изискванията за здравословно хранене.
„Много важно е повишаване знанията на родителите и учителите с оглед ролята им при формиране на основни модели на хранене и култура на децата“, посочи д-р Павлова.
За целите на проекта ще се създаде и клуб „Аз се храня здравословно”, както и ще се организира специална на поредица от спортни мероприятия.

Новината.bg