Здраве с натурални продукти

FitLine Q10

Нови научни изследвания за коензим Q10

Години наред коензим Q, който е липид с широко разпространение в природата (в човешките тъкани неговата най-изобилстваща форма е коензим Q10), беше известен със своята ключова роля в митохондриалната биоенергетика; по-късни изследвания демонстрираха наличието му и в други части от клетката, както и в плазмата, и проучиха детайлно антиоксидантното му действие. Освен това във вътрешната митохондриална мембрана CoQ10 е признат за задължителен кофактор за определени функции. Нещо повече, скорошни данни разкриха, че той оказва отражение върху гени, свързани с предаването на сигнали, обмяната и транспортирането в човешките клетки, и може би част от ефектите на външно приемания CoQ10 се дължат на това, пише научното списание Моулекюлър байотекнолъджи. Коензим Q е единственият мастноразтворим антиоксидант, образуван в тялото. В своята редуцирана форма, CoQН2 (убиквинол), той възпрепятства окисляването на протеините и ДНК, но най-дълбоко проучен е ефектът му върху липидната пероксидация. Убиквинолът потиска вредната пероксидация на липидите в мембраната на клетките, както и на холестерола в кръвта. Приемът на CoQ10 води до увеличаване нивата на убиквинол-10 в циркулиращите липопротеини (холестерол) и повишена устойчивост на липопротеините с ниска плътност (лошия холестерол) при хората срещу липидната пероксидация. Нещо повече, CoQ10 оказва пряк ефект против отлагането на атеросклеротични плаки в артериите, както демонстрираха изследвания върху мишки. Дали тези защитни ефекти се дължат единствено на антиоксидантните свойства на коензим Q10, предстои да бъде уточнено - нови данни сочат, че той би могъл да упражнява пряко въздействие върху ендотелната функция. При пациенти с умерена хронична сърдечна недостатъчност беше показано, че оралното приемане на CoQ10 се отразява благотворно върху контрактилността (свиваемостта) на сърдечния мускул и ендотелната дисфункция.

Антиоксидантни ефекти върху липидите и холестерола

Противоокислителната роля на CoQ10 за потискане на липидната пероксидация е известна от дълги години. Неговата редуцирана форма, убиквинол, действа като фенолов антиоксидант и ефектите й бяха проучени при липидни разтвори, мицели, органели, клетъчни култури и ин виво. Убиквинолът потиска пероксидацията на липидите в мембраните на клетките и липопротеиновите липиди в кръвообращението. В частност беше изследвано действието на CoQ10Н2, или убиквинол-10, върху човешките липопротеини с ниска плътност (LDL, т.е. лошия холестерол). Беше демонстрирано, че убиквинол-10, освен че реагира директно с пероксилните радикали, ефикасно разгражда алфа-токофероксил радикала до алфа-токоферол, елиминирайки по този начин един потенциално окислителен радикал и възстановявайки активната форма на витамин Е. Изследванията върху лошия холестерол ясно показват, че в ранния етап на окислителния процес убиквинолът се явява най-активният антиоксидант. Приемането на CoQ10 отвън води до увеличаване на съдържанието на убиквинол в липопротеините с ниска плътност и намаляване на податливостта им на пероксидация. 
Най-тежката фракция на LDL, LDL3, е най-склонна към пероксидация и епидемиологичните изследвания демонстрираха, че изобилстването й е свързано с развитието на исхемична болест на сърцето. Преди повече от 10 години беше доказано, че LDL3 има по-ниско съдържание на CoQ10, сравнено с LDL1 и LDL2. Наблюденията сочат, че приемът на CoQ10 увеличава съдържанието му най-много в LDL3 и понижава склонността към пероксидация.

Намаляване на атеросклеротичните плаки

CoQ10 противодейства пряко на отлагането на атеросклеротични плаки в артериите, както показа изследване при мишки с дефицит на аполипопротеин Е, хранени с богата на мазнини диета. Приемането на CoQ10 довело до понижена абсолютна концентрация на липидните хидропрекиси в атеросклеротичните лезии и намаляване размера на последните в цялата аорта.
Още преди доста години беше демонстрирано, че коензим Q10 понижава значително високото кръвно налягане при хората. По-скорошни изследвания установиха, че той оказва положителен ефект върху ендотелната дисфункция, която допринася за увреждането на артериите и често предхожда появата на атеросклеротични плаки. Тази дисфункция е важен компонент на хроничната сърдечна недостатъчност. През 2002 година беше показано, че приемът на CoQ10 подобрява ендотелната функция при пациенти с диабет от втори тип, които страдат от дислипидемия (нарушение на мастната обмяна).

Коензим Q10 и извънклетъчна СОД

Извънклетъчната супероксид дисмутаза (СОД) играе важна роля за предпазване на ендотела от окислителния стрес. Нейната активност в съдовете е значително понижена при пациентите със заболяване на коронарните артерии. При наскоро проведено изследване участници с исхемична болест на сърцето били разделени в две групи - първата приемала орално по 300 мг дневно CoQ10 в продължение на месец, а втората - плацебо. Извънклетъчната СОД се повишила при хората в първата група и особено при тези, които в началото имали най-ниски нива и следователно били по-податливи на окислителен стрес.

Предпазване на ДНК от окисляване

Изследвания демонстрираха ролята на коензим Q10 за предотвратяване на окислителното увреждане на ДНК. Експерименти с човешки лимфоцити показаха, че след значимо намаляване клетъчното съдържание на коензим Q10 се наблюдава нарушаване на ДНК-нишки. Обогатяването с редуцираната форма убиквинол-10 предпазва лимфоцитите от ДНК-увреждания, предизвикани от водородния прекис (Η2Ο2).
Друго изследване показа, че оралният прием на CoQ10 способства за възстановяването на човешките лимфоцити от окислителното увреждане на ДНК. Употребата на 100 или 300 мг на ден в продължение на две седмици увеличило вътреклетъчното съдържание на коензима съответно с 45% и 144%. ДНК на лимфоцитите, обогатени с CoQ10, по-слабо се увреждала при излагане на кислород, а степента на нарушаване на ДНК-нишки била обратнопропорционална на концентрацията на коензима в кръвната плазма и клетките. Приемането на CoQ10 увеличавало възстановяващата ДНК активност, която била подчертано по-висока при обогатените с CoQ10 лимфоцити.

Стимулиране на мъжкия фертилитет

Все повече данни говорят за приноса на окислителния стрес към аномалиите на спермата, които водят до безплодие при мъжете. За да противодействат на потенциално опасните ефекти от него, сперматозоидите и семенната течност са снабдени с няколко защитни антиоксидантни системи. Някои изследвания демонстрираха, че страдащите от безплодие мъже имат нарушена неензимна антиоксидантна способност на семенната течност, което предполага, че понижената обща противоокислителна способност може да оказва патогенен ефект върху мъжката фертилност.
Преди няколко години група учени за пръв път измериха нивата на коензим Q10 в семенната течност и впоследствие установиха съществена правопропорционална връзка между неговата редуцирана форма, убиквинол, и броя на сперматозоидите, както и обратнопропорционална между убиквинола и нивата на окислителния хидропрекис. Освен това беше констатирана обратна връзка между съотношението убиквинол/убиквинон и процента на анормалните сперматозоидни клетки. При пациенти с астенозооспермия (намалена подвижност на сперматозоидите) това съотношение е по-ниско. На базата на тези резултати беше предприето лечение на мъже с безплодие с орално приеман CoQ10 (по-рано вече беше наблюдаван положителният му ефект върху подвижността на сперматозоидите в лабораторни условия).
22-ма пациенти с първична астенозооспермия на средна възраст 31 години и с потвърдено клинично безплодие поне от 3 години приемали CoQ10 по 200 мг дневно в течение на 6 месеца. Резултатите показали значително увеличаване нивата на CoQ10 както в семенната течност, така и в сперматозоидите, а също и съществено нарастване на тяхната подвижност след шестте месеца терапия. Съпругите на трима от участниците успели да забременеят в рамките на 3 месеца след края й.

Безплодие при Жени

Безплодие се дефинира като състояние при което не се постига бременност след повече от година активен сексуален живот при които не се използват никакви контрацептивни средства.

Причините за стерилитет при жените са по-разнообразни отколкото при мъжете. Най-често безплодието е резултат от нарушения в хормоналния баланс, хипотироидизъм, ендометриоза, възпалителни процеси на фалопиевите тръби. Необходимо е да се диагностицира проблема преди да се прибегне до някакъв лечебен план.

Някой изследвания свързват консумацията на кафе с безплодието. В едно от изследванията жените които пият повече от 1 чаша кафе дневно са забременявали 50% по-трудно от групата жени които са се въздържали от консумацията кафе. Подобни данни се съобщават от няколко изследвания. Не е ясно по какъв начин кафето или кофеина въздейства върху организма на жената. Има хипотези че причината не е въобще в кафеина, а в таниновите киселини които се съдържат в кафето или черния чай, тъй като повишения риск е валиден дори и при консумацията на кафе без кофеин. Въпреки това има смисъл като превантивна мярка да се ограничи силно или преустанови консумацията на кафе докато се постигне бременност.

Друг рисков фактор който е известен е тютюнопушенето. Изследвания съобщават дори че жените, чиито майки са пушили по време на бременността им (на майките), са с повишен риск от безплодие.

Консумацията на алкохол е свързана с повишен риск от безплодие според повечето, макар и не всички изследвания. Комбинацията на кафе и алкохол се счита че усилва риска от безплодие. Жените които не консумират алкохол и пият по-малко от една чаша кафе на ден са забременявали два пъти по-често (26.9 забременявания за 100 менструални цикъла) от жените които са приемали макар и малко количества алкохол и над 1 чаша кафе дневно (10.5 забременявания за 100 менструационни цикъла).

Много високото и много ниското наднормено тегло се счита като фактор които затруднява забременяването.

Витамин С

В някой случаи безплодието е резултат от дефекти в лутеалната фаза. При това състояние, лигавицата на матката не се променя по необходимия начин, което предотвратява способността на оплодената яйцеклетка да се развива нормално. Предполага се че това е резултат от проблеми с хормона прогестерон. В подобни случаи, изследвания съобщават, че приема на 750мг витамин С дневно, в продължение на 6 месеца, води до увеличение с 25% на забременяванията, в сравнение с 11% за контролната група.

Витамин E

При лабораторни изследвания дефицита на витамин Е води до безплодие в изследваните животни. В предварително клинично изследване приема на витамин Е (200IU дневно за жените и 100IU дневно за мъжете) води до значително увеличение на честота на забременяванията.

Коензим Q10 е вещество което осигурява енергия за клетките във всички организми които използват кислород. Коензим Q10 е ключа който контролира енергетичния обмен на клетъчно ниво. Най-висока е концентрацията на коензим Q10 в сърцето поради което и този антиоксидант се използва при лечението на сърдечни заболявания. В редица страни коензим Q10 е лекарство което се изписва само от лекар (Япония, Италия, Дания), а в други се използва като хранителна добавка.

Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support