Диагностика

Диагностика с професионален анализатор за сегментен анализ на телесен състав

Оборудването се използва при скрининга на някои заболявания и състояния при възрастни, свързани с телесното тегло и състав.

DSC09125

Използва се при наблюдението и предотвратяването на нарушения, причинени от извънредно отлагане на мастна тъкан, като диабет, хиперлипидемия, холелитиаза и стеатозен черен дроб.

Използва се за проследяването на промени в телесния състав, дължащи се на разлики в съотношението на мастната към не мастната тъкан.
Използва се за оценка на ефективността на хранителния и дригателния рефлекс, както с цел оздравяване, така и с цел подобряване на спортната форма.
Уредът позволява измерване на хора от всички възрасти, дори и деца. Презицен, най-нов модел от фирмата, която е световен лидер в бранша.

След въвеждането на пол, възраст, височина на пациента и физическа активност, уредът измерва с точност до 0,1% телесно тегло, мастна тъкан, вода, свободна от масти тъкан, мускулна и костна маса.

 Изчисляват се:

  • BMI (индекс на телесна маса), базалната обмяна;
  • висцералната мастна тъкан в тялото;
  • съдържанието на вода в тялото;
  • метаболитната (биологичната) възраст, т.е. апаратът „хвърля поглед вътре в тялото” и може да установи актуалното му състояние.

Редовното му използване може да спомогне за поддържане на оптимално здравословно количество мастна тъкан, както и вода в тялото. Периодичните измервания с анализатора спомагат за вземането на правилни решения за препоръчителна физическа активност и здравословно хранене. Данните се съхраняват от професионален софтуер и така можете да проследите напредъка си за определен период от време.

Предимства на апарата

Използва се метода на Биоимпледанса (BIA) - опростен, бърз, неинвазивен метод за измерване на телесния състав. Много полезен при скринингови групи.

Анализаторът на телесен състав изчислява коефициента на телесната мастна тъкан, свободната от масти тъкан, интензивност на основната обмяна, използвайки Анализ за биоимпледанса като използва за сравнение данните от Двуенергийната рентгенова абсорбциометрия. Чрез осемте електрода на анализатора на телесен състав става възможно да се представи по отделно телесният състав на всяка част на тялото.